KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Sınavları Konu Listesi ve Soru Dağılımı

Kamu Personeli Seçme Sınavı yüzbinlerce kişinin önünde aşılması zor bir engel gibi duruyor. Ancak sistematik bir çabayla bu sınavlarda başarılı olmamak için bir neden yok. İlk hazırlanmaya başladığınız dönemde önünüze yığılan konu anlatımı kitaplarını ve soru bankalarını görünce gözünüz yılmasın. Küçük küçük parçalar halinde, adım adım bilgi birikiminizi ve sınav alışkanlığınızı arttırarak performansınızı yükseltebilir ve daha farkına bile varamdan büyük gelişmeler elde edebilirsiniz. Hazırlığınızı daha iyi planlamanıza yardımcı olmak ve hangi konulara daha fazla ağırlık vereceğinize karar vermenizi kolaylaştırmak için KPSS Konu Listesi ve Soru Dağılımı tablosunu hazırladık. Buyursunlar efendim.

KPSS GENEL YETENEK SORULARININ DAĞILIMI

 

 

Dağılım Yüzdesi

 

Dağılım Yüzdesi


TÜRKÇE


% 50


MATEMATİK


% 50

Sözcük Bilgisi

% 5

Sayılarla İşlem
Yapma

% 10

Dil Bilgisi

% 10

Matematiksel
İlişkilerden Yararlanma

% 10

Anlatım Özellikleri

% 5

Problem Çözme

% 20

Okuduğunu Anlama

% 30

Temel Geometri
Bilgileri

% 5

 

 

Tablo, Grafik Okuma
ve Yorumlama

% 5

 

internet kitapçınız kitapyurdu.com'dan binlerce kitaba ulaşabilirsiniz. internet kitapçınız kitapyurdu.com'dan binlerce kitaba ulaşabilirsiniz.

 

 GENEL
KÜLTÜR SORULARININ DAĞILIMI

 

 

Dağılım Yüzdesi

 

Dağılım Yüzdesi


Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi


% 40


Temel Yurttaşlık Bilgisi


% 15

III. Selim’den
İtibaren Türk İnkılabını Hazırlayan Etkenler

% 5

Hukuk Başlangıcı ve
Genel Kamu Hukuku, Devletler Umumi ve Özel Hukuku

% 5

Ulusal Kurtuluş
Savaşı

% 10

Anayasa

% 5

Atatürk İlke ve
İnkılapları

% 15

İdare

% 5

Atatürk Dönemi: İç
Olaylar ve Dış Politika

% 10


Türkiye ve Dünya İle İlgili Genel
ve Güncel Sosyoekonomik Konular


% 5


Türkiye Coğrafyası


% 30


Türk Kültür ve Medeniyetleri


% 10

Türkiye’nin Fiziki
Özellikleri

% 5

Selçuklular ve
Önceki Dönem

% 5

Türkiye’nin Beşeri
Özellikleri

% 5

Osmanlılar Dönemi

% 5

Türkiye’nin
Ekonomik Özellikleri

% 20

 

 

 

 


KPSS YABANCI DİL SORULARININ DAĞILIMI  İNGİLİZCE, ALMANCA, FRANSIZCA

 

Dağılım Yüzdesi

 

Dağılım Yüzdesi

Sözcük Bilgisi

% 10

Okuduğunu Anlama

% 50

Dil Bilgisi

% 20

Çeviri

% 20

 

 

 KPSS
EĞİTİM BİLİMLERİ SORULARININ DAĞILIMI

 

 

Dağılım Yüzdesi

 

Dağılım Yüzdesi


Eğitim Psikolojisi


% 50


Program Geliştirme ve Öğretim


% 35

Gelişim Psikolojisi

% 10

Program Geliştirme

% 10

Öğrenme Psikolojisi

% 25

Öğretim Metodları

% 25

Ölçme ve
Değerlendirme

% 15


Rehberlik


% 15

 

 


KPSS HUKUK SORULARININ DAĞILIMI

 

 

Dağılım Yüzdesi

 

Dağılım Yüzdesi

Anayasa Hukuku

% 10

Borçlar Hukuku

% 15

İdare Hukuku ve
İdari Yargı

% 15

Ticaret Hukuku

% 15

Ceza Hukuku

% 15

İcra ve İflas
Hukuku

% 15

Medeni Hukuk

% 15

 

 

 

 


KPSS İKTİSAT SORULARININ DAĞILIMI

 

 

Dağılım Yüzdesi

 

Dağılım Yüzdesi

İktisadi Doktrinler
Tarihi

% 5

Uluslararası
İktisat

% 5

Mikro İktisat

% 30

Kalkınma-Büyüme

% 5

Makro İktisat

% 30

Türkiye Ekonomisi

% 5

Para-Banka-Kredi

% 20

 

 

 

 


KPSS İŞLETME SORULARININ DAĞILIMI

 

 

Dağılım Yüzdesi

 

Dağılım Yüzdesi

Temel Kavramlar

% 10

Pazarlama Yönetimi

% 20

İşletme Yönetimi

% 25

Finansal Yönetim

% 20

Üretim Yönetimi

% 25

 

 

 

 


KPSS MALİYE SORULARININ DAĞILIMI

 

 

Dağılım Yüzdesi

 

Dağılım Yüzdesi

Maliye Teorisi

% 10

Bütçe

% 15

Kamu Gelirleri

% 15

Vergi Hukuku

% 15

Kamu Giderleri

% 15

Maliye Politikası

% 15

Kamu Borçları

% 15

 

 

 

 


KPSS MUHASEBE SORULARININ DAĞILIMI

 

 

Dağılım Yüzdesi

 

Dağılım Yüzdesi

Genel Muhasebe

% 70

Ticari Aritmetik

% 10

Mali Tablolar
Analizi

% 15

İhtisas Muhasebesi

% 5

 

 


KPSS ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SORULARININ DAĞILIMI

 

 

Dağılım Yüzdesi

 

Dağılım Yüzdesi


İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku


% 45


Çalışma Ekonomisi


% 45

İş Hukuku

% 20


Yönetim ve Çalışma Psikolojisi


% 5

Sosyal Güvenlik
Hukuku

% 25


Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi


% 5

 

 


KPSS EKONOMETRİ SORULARININ DAĞILIMI

 

 

Dağılım Yüzdesi

 

Dağılım Yüzdesi

Ekonomik Tahmin ve
Tahmin Ediciler

% 15

İçsel Bağıntı
Sorunu

% 15

Tahmin Sonuçlarının
Ekonomik ve İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi, Hipotez
Testleri

% 15

Değişen Varyans ve
Çoklu Bağıntı Sorunları

% 10

Kukla Değişkenler
ve Bağımlı Değişkenin Öngörüsü

% 15

Tanımlama Sorunu ve
Gecikmesi Dağıtılmış Değişkenler

% 10

 

 

Eşanlı Denklem
Sistemleri

% 15

 

 

Zaman Serisi
Modellemesi

% 10

 

 


KPSS İSTATİSTİK SORULARININ DAĞILIMI

 

 

Dağılım Yüzdesi

 

Dağılım Yüzdesi

Olasılık –
Matematiksel İstatistik

% 15

Deney Tasarımı

% 5

Yöneylem
Araştırması, Karar ve Oyunlar Kuramı

% 10

Örnekleme,
Araştırma Teknikleri, Anket Düzenleme

% 10

Çok Değişkenli
Analizler

% 10

Sayısal Çözümleme

% 5

Parametrik Olmayan
Testler

% 5

Doğrusal Cebir

% 10

Uygulamalı
İstatistik

% 15

Regresyon Analizi

% 10

Zaman Serileri

% 5

 

 

 

 


KPSS KAMU YÖNETİMİ SORULARININ DAĞILIMI

 

 

Dağılım Yüzdesi

 

Dağılım Yüzdesi

Siyaset Bilimi

% 15

Kentleşme ve Çevre
Sorunları

% 15

Anayasa

% 15

Sosyoloji

% 5

Hukuk

% 10

Türk Siyasal
Hayatı, Osmanlı’dan Günümüze Siyasal Olaylar

% 10

Yönetim Bilimleri

% 15

 

 

Yönetim Hukuku

% 15

 

 

 

 


KPSS ULUSLARARASI İLİŞKİLER SORULARININ
DAĞILIMI

 

Dağılım Yüzdesi

 

Dağılım Yüzdesi

Uluslararası
İlişkiler Teorisi

% 35

Siyasi Tarih

% 30

Uluslararası Hukuk

% 35