Özgüllük ve Duyarlılık – Spesifisite ve Sensitivite

Deneysel yöntemin uygulandığı her alanda ancak özellikle de klinik çalışmalarda ön planda olan iki kavram özgüllük (specificity) ve duyarlılıktır (sensitivity). Bu yazıda bir kaç akılda tutulması gereken özelliği listeliyorum. Detaylar için yazının orijanilini aldığım sayfaya bakabilirsiniz: Özgüllük ve Duyarlılık – Specificity and Sensitivity

  • Specificity ya da duyarlılık bir testin ne kadar başarılı bir şekilde hasta bireyleri tespit edebildiğini ortaya koyar. Hesaplanması için tek yapılması gereken pozitif teşhis konan hasta sayısını toplam gerçek pozitif vaka sayısına bölmektir.
  • Sensitivity ya da özgüllük bir testin ya da teşhis yönteminin ne kadar başarılı bir şekilde sağlıklı bireyleri tespit edebildiğini ölçer.
  • Bir testin çok güvenilir olabilmesi için hem özgüllük hem de duyarlılık düzeyinin yüksek olması gerekir.

Makale yazan doktorlar ve denetlerinin sonuçlarını yayınlamak isteyen tüm yaşam bilimlerinde uzmanlaşan akademizsyenler geliştirdikelri test prosedürlerinin ve tedavi yöntemlerinin duyarlılık ve özgüllük derecelerini hesaplamak ve bildirmek zorundadır. Bir testin yeteri kadar güvenilir olup olmadığını ancak yeterli seviyede duyarlılığa ve aynı zamanda özgüllüğe sahip olduğunu gösterebilirsek kanıtlamış oluruz.

Dataİst Veri Analizi ve Raporlama Hizmeti


Yukarıda da gördüğünüz üzere Eğitim Danışmanlığı hizmetlerinde yeni bir aşamaya geldik. Her türlü veri analizi, istatistik çalışması, grafik ve tablolar ile görsel olarak çekici makale, tez, ödev, ve raporlar hazırlamanıza yardımcı oluyoruz. Akademik çeviri servisi ile Türkçe makalelerinizi akademik İngilizce’ye tercüme ediyor ve çok daha prestijli yayınlarda kendnize yer bulmanıza yardımcı oluyoruz. Bu ve benzeri hizmetlerimiz için yeni sayfamıza bekleriz:

www.tezverianaliz.com